Smart lösning på tv dilemmat

Det här med tvn är ju ett dilemma för oss inredare. Men är inte det här från Norm Architects bara en så smart idé. Svart vägg med en inbyggd tv - får tv att försvinna nästan helt.

Its always a dilemma how to do with the tv, but isn't this idea from Norm Architects just a great way to deal with this. A black wall with an inbuilt tv.